Slovo příchozím

Tyto stránky jsou věnovány českým překladům z rabínské literatury (prozatím zejména agadických midrašů). Vznikly především kvůli zpřístupnění fragmentů z pozůstalosti překladatele Mirko Beneše (1966-2010), jenž se intenzivně věnoval překladu Talmudu, ale také midrašových, kabalistických spisů a judaistických studií (např. knih Gershoma Scholema). Jeho překlady z Midraše nyní tvoří velkou (a vzácnou) část počátečního vkladu těchto stránek: nesou pečeť jeho vytříbeného jazyka, citu pro formu i duchovní obsah.

Menší část zdejší "knihovničky" je zatím zastoupena jinými překladatelskými příspěvky, které se - dá-li Nejvyšší - budou nadále rozrůstat a tak budeme moci tyto stránky neustále doplňovat o nové pokusy o přetlumočení těchto starých textů. Těžiště je v klasickém midraši, ale mohou se tu objevit i překlady z rané židovské mystiky a literatury Hejchalot.

Nutno předeslat, že jde o práci z čirého potěšení a v rámci skromných možností, takže veškeré dobré rady, poučení, návrhy na zlepšení nebo opravy případných chyb budou přijímány s vděčností.  

Překlady z Písma jsou vždy přizpůsobeny aktuálnímu výkladu (budou se tedy často lišit od standardních znění) a předpokládají čtenáře, který je aspoň trochu obeznámen se základy rabínské hermeneutiky a rád by se i tímto způsobem dál setkával s moudrostí, kterou lze v této literatuře najít: srovnával, učil se - prostě dotýkal se světa, v němž nic opravdového nepomíjí, neopotřebovává se a nestárne. Světa, jenž k nám neustále přichází a my můžeme do něj neustále vstupovat: světa neseného Tórou.

Buďte tedy vítáni, přátelé. A chcete-li, přispějte tím svým. Radou či připomínkou jakéhokoli druhu, anebo přímo překladem - kouskem svého srdce, který svěříte vyjádření v jazyce, v němž se vaše duše pohybuje stejně ráda jako v tom věčném. 

 

Novinky

19. března 2017 přidáváme sekci Mystický midraš a do ní traktát Tajemství hada od Josefa Gikatilly.

23. května 2016 jsme přidali kapitoly 41 - 50

25. dubna 2016 přibyly kapitoly 31. - 40. z této knihy.

22. března 2016 byl přidán překlad 21. - 30kapitoly 3. knihy Henochovy

6. března 2016 pokračujeme v překladu 3. knihy Henochovy její 11 - 20. kapitolou.

21. února 2016 byly doplněny úvody k Hejchalot a 3. knize Henochově, z níž uveřejňujeme překlad 1.-10. kapitoly.

27. ledna 2016 jsme přidali sekci Agadická témata, do níž jsme nově zahrnuli henochovské téma s pohledem na zpracování tohoto tématu v Midraši. Také jsme vytvořili novou sekci Hejchalot, do níž byl přemístěn překlad spisu Seder raba di-vrešit a do jejíž rámce připravujeme překlad hebrejské knihy Henochovy. V oddílu Texty klasického midraše zůstávají všechny ostatní překlady z bývalé sekce Texty.

3. ledna 2016 jsme doplnili další kapitoly z Otijot de-rabi Akiva, tentokrát Gimel Dalet. 

3. srpna 2015 byla přidána sekce Různé citace.

5. prosince 2014 byly doplněny kapitoly Tet, Pe, Reš a také Šin

20. listopadu 2014 jsme přidali kapitolu Ajin

Od 13. listopadu 2014 si můžete přečíst kapitolu Lamed

26. října 2014 vzápětí přibyla kapitola Kaf

23. října 2014 byla doplněna kapitola Nun

23. dubna 2014 byl přidán výklad Abecedy rabiho Akivy o písmenu jodPokračujeme rovněž ve stručné charakteristice jednotlivých kapitol tohoto midraše.

12. prosince 2013 - překlad kapitoly Bet

3. listopadu 2013 - překlad kapitoly He

20. září 2013 byl přidán výklad o písmenu chet

20. června 2013 přibyl další úryvek (Zajinz tohoto midraše.

14. dubna 2013 byl doplněn první úryvek (Alef) z midraše Otijot de-rabi Akiva.

8. ledna 2013 byl přidán překlad II. kapitoly Šemot raba.

12. září 2012 byl přidán překlad komentáře k Ž 27.

Od 19. července 2012 zde můžete najít ukázky z midraše Ejcha raba 

20. května 2012 byl doplněn překlad kapitoly V,6 z Rut raba.

8. května 2012 přidán překlad druhé homilie  z Devarim raba.

1. února 2012 přibyla sekce Literatura a překlad první homilie z Devarim raba  .

9. ledna 2012 byla v rámci překladu Midraš tehilim přidána první kapitola s výkladem Ž 1.

16. října 2011 byl doplněn překlad konce I. kapitoly a celé II. kapitoly Vajikra raba.

18. září 2011 - přidán překlad komentáře k Ž 13.

10. července 2011 byla přidána část I. kapitoly midraše Vajikra raba.

5. červenec 2011 - přidán překlad komentáře k Ž 11.

1. červen 2011 - přidán překlad komentáře k Ž 23.

6. květen 2011 - přidán překlad komentáře k Ž 3.

27. duben 2011 - přidán překlad komentáře k Ž 67.

29. březen 2011 - byl přidán překlad komentáře k Ž 21

2. březen 2011 - byly přidány dvě kapitoly z Úvodů k midraši Rut raba.

Únor 2011 - V sekci Texty pro začátek najdete výběr z Berešit raba, kompletní překlad Šir ha-širim raba, necelé čtyři kapitoly z Kohelet raba, výběr z midraše Konen, výběr z Midraš tehilim a překlad spisku Seder raba di-vrešit