Agadická témata

Do této sekce budeme přidávat informace o zajímavých motivech z rabínské literatury s překlady úryvků, které se jich týkají.
Budeme si tak moci utvořit malý obraz o nejdůležitějších bodech daného námětu, který se nám pak snadněji vybaví v paměti, budeme-li číst další výklady s ním spojené.