Různé citace 

Zde najdete pokusy o překlady výňatků z rozličných spisů (tedy nejen midrašových sbírek), které slouží okamžitému účelu a nejsou zredigovány.