Vajikra raba

homiletický midraš ke knize Leviticus, obsahující 37 kázání k tématům této knihy, která tvoří její samostatné kapitoly. Jde o literární útvar, v němž má každá homilie úvod či několik úvodů, samotné jádro a zakončení vyznačující se mesiášským vyústěním.

Spis má mnoho společných rysů s Berešit raba, přičemž názory badatelů na vzájemnou závislost obou spisů se různí; ovšem tento vztah, dále jazyková podobnost s Pesikta de-rav Kahana a Jeruzalémským talmudem (mj. obsahuje hodně řeckých výrazů), uvádění palestinských rabínů, halachot i reálií dává možnost datovat ho do 5.–6. století s původem v oblasti izraelské.

Překlady: angl. J. Israelstam – J. J. Slotki, Midrash Rabbah, Soncino, London 1939; J. Neusner, Judaism and Scripture: The Evidence of Leviticus Rabbah, Chicago 1986; něm. A. Wünsche, Bibliotheca rabbinica, Bd. 5, Leipzig 1883–84 (Hildesheim 1967).

Úryvky z tohoto midraše přeložila M. Schwingerová.