Kohelet raba

Kompilace midrašů ke knize Kazatel, napsána podobným jazykem jako ostatní spisy v Midraš raba. Jeho redaktor používal jako zdroje Jeruzalémský talmud, a spisy Berešit raba, Vajikra raba, Ejcha raba a Ester raba. Dílo obsahuje také přejímky z Babylonského talmudu, z nichž některé jsou součástí pozdějších dodatků. Vzniklo pravděpodobně v 8. století, ovšem obsahuje výklady z doby amoraitů a tanaitů, včetně polemik proti křesťanství.

Nejstarší rukopis Kohelet raba pochází ze 14. století a text byl poprvé vydán v Pesaru r. 1519 spolu s dalšími výklady k Megilot, a existuje několik dalších různorodých vydání. Kritické vydání doposud neexistuje, ale připravuje ho izraelský badatel Reuven Kiperwasser (předpokládané dokončení r. 2012).

Nejznámější německý překlad pořídil A. Wünsche (vydán v Lipsku r. 1880), anglický překlad pochází z pera Abrahama Cohena a vydalo jej Soncino v r. 1939.

Nedokončený překlad M. Beneše obsahuje necelé čtyři z 12 kapitol vilenského vydání.