Devarim raba

je agadický midraš ke knize Deuteronomium (Devarim). Obsahuje 25 úplných a dvě fragmentární kázání (resp. podklady pro ně), jež byla určena k šabatovým bohoslužbám v rámci tříletého palestinského cyklu čtení Tóry. Není to tedy systematický komentář k uvedené knize, čímž se liší od ostatních knih zařazených do Midraš raba.

Každá homilie začíná halachickým úryvkem a jedním nebo několika úvody, přičemž samotné komentáře se věnují pouze začátečním veršům dané paraše. Kázání zpravidla končí povzbuzením a útěchou s eschatologickým obsahem.

Spis se stylem podobá midraši Tanchuma a některé její úryvky se zachovaly také v rámci Jalkut Šim‘oni. Jelikož obsahuje mladší i starší vrstvy, je i tento midraš datován široce, od 5. do 9. století.

Existuje více verzí této knihy, přičemž všechny dnes dostupné rukopisy se od prvních tisků (Konstantinopol 1512, Benátky 1545) odlišují. Nejrozšířenějším vydáním je Buberovo (Midraš raba, Vilna 1887), druhé podle oxfordského rukopisu sestavil Saul Lieberman (Jeruzalém 1940).

Nejznámější překlady: A. Wünsche (Aus Israel Lehrhallen, Bibliotheca rabbinica III, Leipzig 1882), J. Rabinowitz (v rámci Midrash rabbah, Soncino, London 1939).

Úryvky z tohoto midraše (podle vilenské edice) do češtiny přeložila M. Schwingerová.

Text je rozčleněn obsahově, podle jednotlivých homilií, číslování však odpovídá kapitolám a oddílům knihy.