Midraš tehilim

Sbírka výkladů ke Knize žalmů, datovaná široce podle různorodých vrstev textu, které obsahuje (od nejstarších prvků pravděpodobně již z 3. století až po ty nejmladší z 13. století). Byl nazýván také Šocher tov ("Usilovně hledající dobro" podle úvodního verše z Př 11,27). Na zkoumání jeho stáří pracovali už starší badatelé jako L. Zunz, S. Buber a Th. Albeck.

Poprvé byl vydán v Konstantinopoli r. 1512 a od té doby několikrát (také v Praze r. 1613).

Překlady vybraných kapitol byly pořízeny z vydání S. Bubera (Vilno 1871) s přihlédnutím k vydání M. Paduy (Varšava 1871-73) a k angl. překladu W. G. Braudeho, Midrash on Psalms I-II, Yale Univ. Press, London-New Haven 1987, zejména k jeho poznámkám.

K stávajícímu výběru budou postupně přibývat výklady dalších žalmů z tohoto midraše.

Přeložila M. Schwingerová.