Šir ha-širim raba

Homiletický midraš k Písni písní, který obsahuje výklady palestinských amoraitů a jehož redakce pochází pravděpodobně z 6.– 8. století. V gaónské a středověké rabínské literatuře se nazývá také Midraš chazita, podle úvodních veršů: „Viděl jsi (chazita) muže zručného ve své práci“ (Př 22,29).

Text je napsán mišnaickou hebrejštinou s prvky galilejské aramejštiny, a stejně jako Berešit raba a Vajikra raba, z nichž čerpá, používá mnoho řeckých slov. Dalšími zdroji mu byly Jeruzalémský talmud a Pesikta de-rav Kahana.

Píseň písní interpretuje v duchu vztahu mezi Bohem („Milovaným“) a Izraelem („nevěstou“). Obsahuje také mnoho podobenství, které se týkají Mesiáše a vykoupení a náznaků polemik proti křesťanství.

Šir ha-širim raba byl poprvé publikován v Pesaru v r. 1519 spolu s midraši ke čtyřem dalším knihám megilot a tato edice byla několikrát přetištěna. Nejranější rukopis této sbírky – parmský – je datován do r. 1270.

Anglický překlad Maurice Simona vyšel r. 1939 v rámci vydání Midraš raba v londýnském Soncinu. 

Zde najdete kompletní překlad spisu od M. Beneše pořízen z vilenského vydání (1878).