Midraš Konen 

Název Konen (čili "upevnil") je odvozen z verše Přísloví 3,19 ("Hospodin moudrostí založil zemi, nebesa upevnil rozumností"), jímž tento midraš začíná výklad stvoření nebes, země a různých nebeských i pekelných oblastí. Byl ovlivněn apokalyptickými zdroji i ranou mystickou literaturou (mnoho paralel najdeme např. v Seder raba di-vrešit) a byl pravděpodobně sepsán v době kolem 10.-11. století.

Poprvé byl vydán v Benátkách r. 1601. Jinou rukopisní verzi vydal A. Jellinek v Beit ha-midrasch (II. díl, Lipsko 1938 a Jeruzalém 1967).

Vybrané úryvky z Jellinekova vydání přeložil Mirko Beneš.