Rut raba

Homiletický midraš ke knize Rút, zabývající se mj. mesiášskými tématy. Předpokládá se, že jeho podstatné části vznikly přibližně ve 4.-5. století. Svým ztvárněním hlavních postav (Boaze a Rút) jako morálně nesmírně pevných lidí ve velice špatné době, kdy stávající pokolení „soudí své soudce“ a lidé „hladoví po Svatém duchu“ (jeden z výkladů Rút 1,1), klade velký důraz na individuální rozhodování i podmíněnost osudu Izraele dodržováním Tóry. Přináší podobenství o králi a království, výklady o minulém a budoucím Vykupiteli, mesiášské hostině atd.

Z formálního hlediska má několik krátkých úvodů a osm kapitol, které výkladem pokrývají téměř celou knihu.

 

Standardní vydání: Vilno 1878 (1923), kritické vydání: M. B. Lerner, Jeruzalém 1971.

Existující překlady: Neusner, J., Ruth rabbah, An Analytical translation, Atlanta 1989; Midrash Ruth Rabbah, transl. by L. Rabinowitz, Soncino Midrash Rabbah vol. VIII, London 1939; A. Wünsche, Der Midrasch Ruth rabba, das ist die haggadische Auslegung des Buches Ruth, Leipzig 1883 (Hildesheim 1967). 

 

Úryvky z tohoto midraše přeložila M. Schwingerová.